Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Misją Naszego Banku jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa lokowanych środków, a także dalsze unowocześnianie silnie kapitałowego Banku.


Tworzymy Bank, który cieszy się zaufaniem miejscowej społeczności.
Bank Spółdzielczy w Nasielsku to uniwersalny Bank, działający w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), posiadający niezbędne kapitały i własne placówki działające na rzecz członków i Klientów Banku.


Podstawowym celem działania Banku Spółdzielczego w Nasielsku jest zapewnienie dostępu do produktów bankowych, w szczególności do:
1. kredytów udzielanych na korzystnych warunkach,
2. deponowania wolnych środków pieniężnych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze,
3. kart płatniczych i bankowości internetowej.

Celem statutowym nie jest maksymalizacja, ale optymalizacja zysków zgodnie z funkcjonowaniem Prawa spółdzielczego w oparciu o które działa Bank Spółdzielczy w Nasielsku.