Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Konsorcjum trzech banków spółdzielczych sfinansowało biogazownię

Niewykorzystaną dostatecznie, ekologiczną niszą biznesową, jaką są biogazownie i biogaz, zaczynają interesować banki spółdzielcze.

Szczególnie te, które posiadają doświadczenia z sektorem rolnym, a przede wszystkim potrafią sprostać wyzwaniu, jakim jest wsparcie biznesu co prawda w Polsce już istniejącego, ale postrzeganego czasem jako biznes podwyższonego ryzyka. Niedawno kilka banków sprzymierzyło się ze sobą i udzieliło kredytu na budowę nowoczesnej biogazowni rolnej.

Zainteresowanie „zielonymi” inwestycjami stale rośnie

I będzie rosło nadal, bo teoretyczne cele zrównoważonego rozwoju są coraz częściej wypełniane konkretnymi działaniami.  Zwłaszcza w perspektywie wzrostu cen energii, które przyspieszyły w efekcie wojny na Ukrainie, co zmusza  do szybszego odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

Systematycznie wzrastają krajowe nakłady na rozwój instalacji służących ochronie środowiska naturalnego i minimalizowania tzw. śladu węglowego. Coraz więcej finansowania na ten cel pochodzi od samorządów, od przedsiębiorców decydujących się na tego rodzaju inwestycje w segmencie OZE oraz od lokalnie działających banków. Pozyskiwanie „zielonej energii”, a potem jej wykorzystanie na własne potrzeby lub na odsprzedaż, bywają naprawdę opłacalne.

Zainteresowanie inwestycjami rośnie także ze wzrostem wiedzy na temat rentowności tego rodzaju inwestycji i  możliwości uzyskania realnych oszczędności z instalacji OZE w samych firmach lub na rzecz firm.

 – Przedsiębiorcy zrealizują więcej niż wcześniej inwestycji proekologicznych, bo nakłady inwestycyjne są w dużym stopniu reinwestowane przez Unię Europejską – mówiła prof. dr hab. Marta Postuła, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na corocznym Forum Technologii Banków Spółdzielczych (FTBS), które odbywa się w dniach 24-25 maja w Warszawie.

 

Banki sfinansowały biogazownię

Ireneusz Górecki, prezes Banku Spółdzielczego w Nasielsku oraz Tomasz Błaszczak,  wiceprezes  Banku Spółdzielczego w Szczytnie, zwrócili uwagę na niedoceniony wystarczająco segment OZE, jakim są biogazownie i biogaz.

Nie wszyscy jednak nie dostrzegają szansy związanej z produkcją zielonej energii w postaci biogazu.

Bank Spółdzielczy w Nasielsku oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie, razem z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, zdecydowały się stworzyć unikatowe konsorcjum, które udzieliło 11 mln zł kredytu na budowę nowoczesnej biogazowni rolniczej.

Inwestorem jest Biomax Group. Innowacyjna, pod względem technologicznym, biogazownia o mocy ok. 460 KW powstała w Pienicach, gmina Krasnosielsk.

Co warte podkreślenia konsorcjum kredytowe stworzono „ponadzrzeszeniwo” – banki z różnych zrzeszeń  połączyło autentyczne zainteresowane finansowaniem innowacyjnego projektu z segmentu OZE. Inwestycja ta miała przy tym dla banków charakter pionierski. Wcześniej nie znały nawet dobrze kosztów budowy związanych z eksploatacją biogazowni. Szefostwo banków znało za to wykonawców, którzy wprowadzili je w tajniki dotyczące technologii produkcji biogazu. Znało też dobrze klienta decydującego się na inwestycję. Lokalna znajomość klienta oraz zaufanie do niego, pozwoliły bankom śmielej sfinansować inwestycję. Tym bardziej, że należało liczyć się ze „zwyczajowym” wzrostem kosztów budowy w ramach realizacji jej kolejnych etapów. Przygotowania do realizacji inwestycji trwały około pół roku, co i tak należy uznać za szybkie tempo.

 

Skorzystają rolnicy, skorzysta przedsiębiorca i środowisko  

Chcąc produkować prąd w sposób ciągły i by biogazownia miała sens ekonomiczny, musi pracować 24 godziny na dobę. Zlokalizowano ją więc na  terenach rolniczych. To pozwoliło zagwarantować stałe dostawy surowca, przede wszystkim roślinnego, niezbędnego do produkcji biogazu, więc i energii cieplnej oraz odbierać od rolników odpady produkcji rolnej oraz niewykorzystany obornik.

Tylko pogratulować bankom odwagi, że nie bały się i potrafiły sfinansować nowatorskiej wszak dla nich inwestycję, która dołoży jeszcze jedną cegiełkę do „zielonej” produkcji energii!