Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Komunikat Zarzadu Banku Spółdzielczego w Nasielsku

Szanowni Państwo,

Rozwój bankowości elektronicznej (w tym bankowości internetowej) pociąga za sobą wzrost różnorodnych form przestępczej aktywności wymierzonej przeciwko bezpieczeństwu danych, środków zgromadzonych na rachunkach itp.

Z uwagi na powyższe kierujemy do Państwa w załączeniu Poradnik klienta usług finansowych przygotowany przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który dowodzi, że bankowość elektroniczna nie jest niebezpiecznym narzędziem, wystarczy tylko przestrzegać podstawowe zasady bezpiecznego korzystania
z bankowości elektronicznej.

                                     

                                                                                         Zarząd Banku Spółdzielczego w Nasielsku

 

 Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej