Rachunek bieżący

Drukuj

 

Przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą, uzyskujących przychody ze swojej działalności; służy on do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

 

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku:

 

- nakaz płatniczy,

- dowód osobisty,

- zawiadomienie o nadaniu numeru REGON.

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku