Przekazy pieniężne Western Union

Drukuj

 

Informacje

Western Union to światowy lider na rynku przekazów pieniężnych, oferujący łatwy, bezpieczny i niezawodny sposób przesyłania pieniędzy do ponad 300 000 placówek zlokalizowanych w 200 krajach na całym świecie. Jest to największa sieć placówek świadczących międzynarodowe przekazy pieniężne.
Aby wysłać przekaz pieniężny nie jest wymagane posiadanie rachunku.

Wypłata środków

W celu wypłacenia przesłanych pieniędzy należy po otrzymaniu powiadomienia od nadawcy przekazu o dokonaniu wpłaty poprzez sieć Western Union zgłosić się do centrali banku w Nasielsku do stanowisk oznaczonych logo Western Union, podać niezbędne dane dysponentowi oraz okazać dokument tożsamości. Wypłata następuje w gotówce, 
w walucie polskiej (PLN).

 

Wpłata środków

Aby wysłać pieniądze za granicę należy zgłosić się do centrali banku w Nasielsku do stanowisk oznaczonych logo Western Union, wypełnić formularz WPŁATA oraz wpłacić kwotę przekazu i uiścić opłatę. Po otrzymaniu numeru kontrolnego transakcji MTCN od operatora nadawca sam powiadamia telefonicznie odbiorcę o dokonaniu przekazu. Wpłaty dokonuje się w walucie polskiej (PLN) Pieniądze są dostępne do wypłaty w miejscu przeznaczenia natychmiast po otrzymaniu numeru kontrolnego MTCN.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku