Statut

Drukuj

 

Statut Banku to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób jego działania. Określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, członkowstwo oraz inne istotne elementy.

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Banku.

 

 

pdf1
  Statut Banku Spółdzielczego w Nasielsku

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku