Lokata standardowa

Drukuj

 

Lokata standardowa stanowi dla Klienta elastyczną formę inwestowania wolnych środków finansowych przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku. Proponujemy lokaty na 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesiące, o zmiennym oprocentowaniu. Minimalna kwota lokaty 500 zł.

 

Korzyści

 

·       Korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku
do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym

 

·       Możliwość wyboru sposobu oprocentowania lokaty w zależności
od kwoty oraz okresu jej trwania

 

·       Możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych

 

·       Może stanowić zabezpieczenie kredytu

 

·       Lokowanie środków finansowych przy ograniczonym ryzyku

 

·     Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku. Dodatkowo za środki zgromadzone w naszym Banku poręcza Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku