Kredyt OBROTOWY-SKUPOWY

Drukuj

 

 

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej związanej ze skupem do przechowywania w celu dalszej odsprzedaży lub przetworzenia od producentów krajowych: zbóż, rzepaku, motylkowych, traw, ziemniaków, warzyw, owoców miękkich i twardych.

 

 

Kwota kredytu

Kwota kredytu może stanowić 100% potrzeb bieżącego finansowania.

 

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

  1. Kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym, jako kredyt krótkoterminowy z okresem spłaty do 1 roku.

  2. W przypadku uzasadnionym kredyt może być wydłużony o 6 miesięcy.

  3. Bank może stosować karencję w spłacie kapitału, nie dłużej niż
    6 miesięcy.

 

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku