Karta Visa Business

Drukuj

 

VISA BUSINESS

jest debetową kartą płatniczą przeznaczoną dla klientów Banku prowadzących działalność gospodarczą, posiadających konto firmowe. Uprawnia do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo „ visa”, „ visa elektron”, wypłat gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych wyżej wymienionym logo.

Ponadto karta umożliwia:

- dokonywanie transakcji zbliżeniowych tj. bezgotówkowych transakcji Off-line dokonywanych przy użyciu karty wydanej w technologii payWave w punkcie usługowo-handlowym wyposażonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym,

- sprawdzenie wysokości dostępnego salda autoryzacyjnego,

- transakcji w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych.

 

Karty Visa wydawane są na okres 3 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty zastrzeżenia można dokonać przez całą dobę pod numerem telefonu: 
Z kraju – Tel: (22) 515-31-50
Z zagranicy – Tel: 004822 515-31-50

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku