Rejestracja i Korzystanie z funkcji 3D Secure

Drukuj

 

REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z FUNKCJI 3D SECURE

 

3D-Secure - umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.
       Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.
     Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony
.

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA

 

  • logujemy się na stronie www.sgb.pl
  • wchodzimy w zakładkę „klienci indywidualni”
  • wybieramy opcję „karty”
  • wybieramy opcję „ 3D- secure
  • na dole strony w zielonych oknach wybieramy rodzaj posiadanej karty płatniczej
  • aby uaktywnić swoją kartę w usłudze Verified by Visa przechodzimy do procesu rejestracji poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się teraz”

znajdującego się po lewej stronie ekranu i postępujemy zgodnie ze wskazówkami.

  • po pomyślnej rejestracji karty, zostaniesz poproszony o ustanowienie hasła, które będzie wykorzystywane podczas zakupów w Internecie.

 

       W razie wystąpienia problemów podczas aktywacji usługi 3D-secure prosimy o skontaktowanie się z Działem Do Spraw Bieżącej Obsługi Klienta i Rachunków Depozytowych Banku Spółdzielczego w Nasielsku,  

tel. 023 6912331 wew. 40 lub www.bsnasielsk.pl

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku