Karta Visa Electron dla młodzieży

Drukuj

 

Informacje

Visa Electron dla młodzieży jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Dzięki karcie Visa Electron młodzież ma stały dostęp do swoich środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Kartą tą mogą płacić w kraju i za granicą, np.: w pubach, sklepach, klubach, stacjach benzynowych i wielu innych punktach.

Karta przeznaczona jest dla specjalnej grupy Klientów – młodzieży w wieku od 13 do 25 lat będących pod opieką indywidualnych klientów Banku, posiadających osobisty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku Spółdzielczym w Nasielsku.

Karta Visa Electron dla młodzieży wydawana jest na okres 3 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Zgubiłeś kartę?

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty zastrzeżenia można dokonać przez całą dobę pod numerem telefonu:
First Data Departament Obsługi Klienta: +48 22 515-31-50 (24h/dobę)

Limit wydatków

Miesięczne limity wypłat środków z bankomatów oraz zakupów ustalane są indywidualnie.

Opłaty i prowizje:

Informacje dostępne w placówkach banku.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku