Karta MasterCard NFC

Drukuj

SGB NFC ban 700x200 2 bs nasielsk

 

Innowacyjna karta płatnicza MasterCard® NFC (SGB MasterCard® Debit NFC) wydawana do konta osobistego, umożliwiająca dokonywanie szybkich
i wygodnych płatności zbliżeniowych poprzez zbliżenie telefonu komórkowego do standardowego czytnika kart zbliżeniowych.

Korzyści z posiadania:

        * Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych
             - poprzez zbliżenie telefonu do terminala zbliżeniowego oznaczonego logo MasterCard®:
            
- do kwoty 50 zł – bez potwierdzenia numerem PIN
            
- powyżej kwoty 50 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN

* Każda transakcja dokonywana jest w oparciu o środki dostępne na rachunku
* Wygodne płacenie telefonem bez konieczności noszenia portfela
* Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale akceptujące płatności zbliżeniowe kartami
   MasterCard®, zarówno w kraju jak i za granicą
 
 
Bezpieczeństwo:
  
   * Przed wgraniem aplikacji, zainstaluj na swoim telefonie oprogramowanie antywirusowe
   * Potwierdzenie transakcji powyżej 50 zł numerem PIN
   * Całodobowa możliwość zastrzeżenia karty
   * Możliwość ustanowienia numeru PIN zabezpieczającego dostęp do aplikacji**
    * Brak dostępu osób trzecich do Twojej karty – podczas dokonywania płatności telefon pozostaje cały czas w Twoich rękach
 
 
 
 
 co należy zrobić żeby płacić telefonem:
 
 
T-mobileOrange
Należy posiadać:
• rachunek ROR w Banku Spółdzielczej Grupy Bankowej,
• telefon z funkcją NFC umożliwiający korzystanie z aplikacji MyWallet. Lista obsługiwanych modeli telefonów znajduje się na stronie http://www.tmobile.pl/pl/mywallet
• kartę SIM NFC wydaną przez operatora
• aktywną usługę MyWallet u operatora
• zainstalowaną aplikację MyWallet
 
Należy posiadać:
• rachunek ROR w Banku Spółdzielczej Grupy Bankowej,
• telefon z funkcją NFC umożliwiający korzystanie z aplikacji mobilnej SGB. Lista obsługiwanych modeli telefonów znajduje się na stronie www.orange.pl/nfc
• kartę SIM NFC wydaną przez operatora
• zainstalowaną aplikację NFC Pass
• zainstalowaną aplikację mobilną SGB NFC
 
 
Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku