RODO- komunikat Banku Spółdzielczego w Nasielsku

sgb

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W NASIELSKU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szanowny Kliencie:                                                                                                                                                                                                                                                                             

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bank Spółdzielczy w Nasielsku informuje, że w związku z wejściem z dniem 25.05.2018 r. przepisów
o ochronie danych osobowych, zrobi wszystko aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych danych.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

WNIOSEK OSOBY FIZYCZNEJ O REALIZACJĘ PRAWA

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku